До 31 декември да бъде срокът за подаване на декларации за освобождаване от таксата за битови отпадъци за необитаемите имоти. Това предвижда проект за изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги, публикуван от Община Търговище.

В действащата към момента общинска наредба разписаният срок е 31 октомври на предходната година, за която се иска освобождаване. В Закона за местните данъци и такси е предвиден същият срок, но влизането в сила на тази разпоредба е отложено за 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването през 2021 г. По тази причина се предлага и прецизирането на сроковете, в синхрон с актуалното законодателство.

769 са подадените декларации за освобождаване от таксата за битови отпадъци за 2022 г. От тях 43 са подадени и уважени от администрацията след 31 октомври 2021 г.

Припомняме, че декларациите могат да се подават на място, в Центъра за административно обслужване на местната администрация. Услугата е достъпна и онлайн. За целта е необходим електронен подпис.

Проектът за изменение е публикуван в сайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative.acts.projects/PNINOAMT27062022

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име