bty

Днес, 16.12.2020 г., в електронна среда се проведе Регионална педагогическа конференция на тема „Възпитание в позитивни поведенчески модели“, организирана от Регионалното управление на образованието в Търговище. Общо 17 учители от 6 училища от областта представиха свои разработки.

 

Целта на форума е популяризирането на добри практики за формиране и развитие на позитивно поведение и ценности в учениците. Неспокойният, сложен и променящ се свят, в който живеем, ни изправя пред нови предизвикателства, за които младите хора следва да бъдат подготвени. Справянето с тези предизвикателства, пред които се изправя училището, утвърди добри примери за успешни възпитателни практики, които днес ще бъдат споделени в рамките на конференцията“, заяви началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева и пожела ползотворна работа на всички участници.

В рамките на конференцията бяха представени общо 12 разработки във формат мултимедийни презентации и филм. Учителите представиха добри практики в 3 категории: формиране на нравствени ценности, възпитание в отговорност и екологично възпитание. Като гости присъстваха над 100 педагогически специалисти от всички училища и експерти от РУО.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име