Отново има два проекта одобрени за финансиране от последната сесия на Министерство на културата в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии. Те са на обща стойност 17 161 лв.

Проектът „Реорганизация и частично оборудване на зали № 7 и 8 във фондохранилище – с.Баячево, фонд „Етнография“ и фонд „Най-нова история“ е по Тема 1: Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии. Чрез реализацията на проекта се цели създаване на подходящи условия за пространствено разположение и ефективно съхранение и защита  на движимите културни ценности при условията на ежегодно нарастващия музеен фонд. Ще се създаде удобна система за улеснен достъп, обозначаване и онагледяване.

Проектът „Колекция сукмани и саи от фонда на РИМ – Търговище. (Каталог)“ бе одобрен  по тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии”.

Той предвижда създаването на печатно издание с художествена, научна и образователна стойност, което да популяризира специфичните богатства на музейния фонд, българската традиционна култура и знанията за нея (в частност на народната носия) сред вече съществуващите публики и привличане на нови.

Реализацията на настоящия проект ще бъде своеобразно продължение на каталозите „Престилката – знак и молитва“ и „Свещената дреха“ (колекция традиционни ризи), отпечатани с финансовата подкрепа на Министерство но Културата.

Всички предвидени дейности по проектите ще бъдат реализирани до края на месец юни 2024 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име