Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров подписа договорите с одобрените за финансиране кандидати по общинския фонд за подкрепа на местни инициативи.

8 от общо 16 постъпили проектни предложения ще бъдат финансирани с до 2500 лв. Проектите са на читалища, сдружения на собственици и неформални граждански обединения в града и населените места на общината. Те са за облагородяване на градинки и околоблокови пространства, ремонт на тротоари и алеи, обособяване на кътове за отдих и други.

Общият размер на фонда през 2022 г. е 18 000 лв. От тях 10 000 лв. са осигурени от общинския бюджет, а 8000 лв. – от Сдружение „Платформа АГОРА“, което е съосновател на повече от 10 подобни общински фонда.

„Оказването на подкрепа за реализацията на местни инициативи е сред приоритетите в управленската ми програма. Радостно е, че тази инициатива срещна подкрепата на общинските съветници от всички политически сили, че предизвика интерес и в гражданите. Вярваме, че по-активното включване на хората в дейностите по облагородяване на общината ни е пътят, по който трябва да вървим, за да се развива в положителна посока и обликът на града ни, и обществото ни“, заяви кметът.

Д-р Димитров разясни, че проектите са оценявани на два етапа – от оценителна комисия към Общината и от обществен съвет. Градоначалникът призова гражданите, чиито проекти не са одобрени на тази първа сесия, да не се отказват и да кандидатстват отново догодина.

„Там, където оценителната комисия има забележки, те са отразени. Тези становища са публикувани в сайта на Общината, за да можете да ги видите и за следващата сесия всички нередности да бъдат отстранени, така че да получите и повече точки“, каза д-р Димитров.

Емилия Лисичкова от Сдружение „Платформа АГОРА“ разясни, че Търговище е една от общините, които най-бързо са преминали през всички процедури от идейната фаза за създаването на фонда до провеждане на първа сесия за финансиране.

Одобрените кандидати разполагат с два месеца за изпълнение и отчитане на заложените дейности.

Класирането на кандидатите, протоколите от заседанията на оценителната комисия и обществения съвет, заедно със становищата и оценките на всяко проектно предложение, са публикувани в сайта на Община Търговище, в раздел „Администрация – Дейности – Фонд „Местни инициативи“.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име