dav

В седмицата преди 3 ноември 2019 г., когато ще се проведе втория тур на изборите за общински съветници и за кметове на общини и населени места, в сектор „БДС“ на областната дирекция е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Нови удостоверения  за гласуване се издават от 29.10.2019 г.  до 03.11.2019 г. включително. До момента през настоящата седмица в сектора е издадено едно удостоверение за гласуване.

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 1 ноември 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

 

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР-Търговище, в РУ-Попово или в РУ-Омуртаг за дните от 29 октомври 2019 г. до 2 ноември 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч., и на 3 ноември 2019 г. – от 08.30 ч. до 19.00 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за кметове на общини и населени места, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ,И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 3 НОЕМВРИ 2019 Г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име