За периода от началото на годината до края на месец април 2021 г. Районна прокуратура – Търговище с ТО Попово и Омуртаг е наблюдавала 91 бързи производства, което представлява 37 % процента от новообразуваните разследвания за разглеждания период. Това очертава тенденция за ефективно използване на бързото производство като форма на разследване.

Прокурорите от Районната прокуратура са внесли за разглеждане в съда 175 прокурорски акта срещу 183 лица, което представлява 40 % от всички решени дела. Броят на осъдените и санкционираните лица с влезли в сила съдебни актове е 182.

Данните за наблюдаваните досъдебни производства от началото на 2021 г. определят структура на престъпността в съдебния район, съобразно която най-голям дял заемат общоопасните престъпления, следвани от престъпленията против собствеността, престъпления против личността и други престъпления.

Във връзка с нарушаване на мерки, издадени против разпространяването на COVID-19, са предадени на съд 13 лица за нарушаване на задължителната карантина като мярка за ограничаване на разпространението на COVID-19 по време на извънредната епидемична обстановка заради пандемията с острозаразната болест извършени от тях.

За посочения период Районна прокуратура – Търговище е наблюдавала 24 досъдебни производства с предмет наркотични вещества, като от тях 12 са внесени в съда.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име