Община Търговище набира кандидати за потребители и персонал по проекта „Грижа в дома“, изпълняван по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. По него се продължават безплатните почасови здравни и социални услуги в дома за възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които към момента се изпълняват по друг проект.

Услугите ще се предоставят от специално нает и обучен персонал, който ще съдействат на потребителите в изпълнението на ежедневни битови дейности. Ще се оказва помощ в изпълнение на домакинските задължения, психологическа подкрепа, рехабилитация.

Обявени са позиции за социален работник, психолог, рехабилитатор, шофьор, медицински сестри и домашни помощници. Изискванията и сроковете за кандидатстване за различните длъжности са публикувани в сайта на Общината, в раздел „Актуално – Кариери“:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/careers/PodborGvD

190 души, вместо 118, както е в момента, ще могат да получават социалните услуги по новия проект. Няма да е необходимо гражданите, които към момента ползват патронажна грижа, да кандидатстват отново. Услугата за тях продължава автоматично.

Заявления от нови кандидати за потребители се приемат до 27 март. Документи се подават в Центъра за почасово предоставяне на услуги на ул. „Първи май” № 4. Изисква се и копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК или други медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние. Образец на заявлението може да се получи на място или да бъде изтеглен от сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/projects/Grijavdoma2023/PotrebiteliGvD

На всички кандидати ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, чрез посещение в дома. На база изготвените оценки ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители.

Предоставянето на услугите ще започне през април и ще продължи за период от една година.

Допълнително информация може да се получи на телефон 0601 68 739 в Община Търговище.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име