Проект на нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове е публикуван в сайта на Община Търговище.

Действащата наредба предвижда финансиране единствено за дейността и постигнатите спортни резултати на местните клубове. В новия проект е заложена и възможност за отпускане на средства за поддръжката и консумативите на отдадените за ползване общински спортни бази. Съгласно приетата през септември Наредба за ползване на спортните имоти, това са зала „Дечко Стефанов“, тренировъчният комплекс на ул. „Христо Ботев“ и залите за бокс и тенис на маса в комплекс „Неделчо Камов“.

Сумите, които клубовете ще получават, ще бъдат определяни индивидуално. Те ще се изчисляват на база разходите за поддръжка на конкретния обект през предходните 5 години. Те ще бъдат разписани и в договорите за наем, които ще бъдат сключени през 2021 г., след провеждането на конкурси.

Целта е да се обезпечи ползването и поддръжката на имотите, както и да се създадат необходимите предпоставки за по-ефективно и отговорно управление на базите от страна на клубовете.

Няма промяна в текстовете, касаещи критериите и механизма за разпределяне на финансовите стимули за постигнатите спортни резултати през годината.

Размерът на средствата, които ще бъдат отпускани по Наредбата, ще се определя ежегодно от Общинския съвет.

Проектът за Наредбата, заедно с мотивите и всички приложения към нея, са публикувани в уебсайта на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=13

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име