Главен инспектор Станчо Ганчев започва работа в системата на МВР през 2004 г. в сектор „Икономическа полиция“ на областната дирекция на МВР в Търговище. От 11.08.2014 г. е назначен за началник на група „Противодействие на престъпления във финансово-кредитната система“ в същия сектор, а на 26.05.2020 г. е временно преназначен на длъжност „Началник на РУ-Търговище“. Със заповед на министъра на вътрешните работи от 11.12.2020 г. гл. инсп. Ст. Ганчев е назначен на длъжност началник на РУ-Търговище, считано от 14.12.2020 г.

Завършил е висшето си образование през 2004 г. в Академията на МВР със специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. През 2010 г. завършва магистърска степен във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ по специалността „Право“. Има завършени различни курсове по професионална подготовка в системата на МВР.

Ст. Ганчев е 40-годишен, семеен, с две деца.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име