И през тази седмица служителите на ДГС-Търговище са направили най-много проверки от работещите в системата на СИДП. За периода 22-29.07. горските от стопанството са инспектирали 74 обекта за добив на дървесина, 95 моторни превозни средства и 28 физически лица. По време на проверките горските стражари са съставили на нарушители 4 акта и 2 констативни протокола. Задържани са 2 каруци и 2 пространствени кубически метра дърва за огрев добити незаконно от държавните горски територии.

67 проверки са направили за периода служителите на ДЛС-Паламара, 47 са проверените в ДЛС-Тервел, 44 в ДГС-Шумен, 34 в ДГС-Смядово и т.н.

484 проверки са извършени през седмицата от служителите на стопанствата към СИДП, като 216 от тях са в обекти за добив на дървесина. Проверени са още 186 моторни превозни средства и 82  физическите лица. Съставени са 4 акта и 10 констативни протокола.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име