Пуснато е движението по 16,3-километровия участък от автомагистрала „Хемус“ между Буховци и Белокопитово. В строителството на отсечката са инвестирани почти 145 млн. лв. от републиканския бюджет.

Това е стъпка към изграждането на АМ „Хемус“, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при откриването на трасето. Той благодари на участниците в строителството и пожела безаварийно движение и добра поддръжка.

Министърът връчи разрешенията за ползване на новопостроения участък и на реконструирания пътен възел „Буховци – Юг“ на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Иво Иванов.

Заедно със заместник-министър Захари Христов, областния управител на Търговище Станимир Парашкевов и заместник-областния управител на Шумен Христо Павлов те прерязаха лента на новооткритото трасе.

Всичките проблеми, свързани с проектирането и бъдещото строителство на АМ „Хемус“, вече имат своето решение. Такова има за всеки проблем, каза пред медии министър Шишков.

Той обясни, че е подготвен проект за изменение на Закона за устройство на територията във връзка с констатираното от предишния служебен кабинет незаконно строителство по участъци 4 и 5 на магистралата. Текстът ще даде възможност изпълнените дейности да бъдат регламентирани и строежът да бъде продължен. Надявам се, че ако Народното събрание го одобри, ще има възможност по тях да бъде започнато строителство, каза той.

В момента приключва отчуждаването на необходимите имоти по трасето на участък 6, т.е. там също може да започне строителство.

Участъци 7 и 8 ще бъдат разделени на по три подучастъка. Така за двете критични точки, където има проблеми, ще се направи нов проект със заобикаляне на ловно стопанство и склад за боеприпаси. За тях ще е необходимо да се направи и нова оценка на въздействието върху околната среда и ще се забавят около година.

В останалата част ще могат да се одобряват подробни устройствени планове, така че строителството и там да бъде започнато в кратки срокове. Има решение за трасето на участък 9, което не беше уточнено. С този алгоритъм се надяваме да създадем условия следващата година АМ „Хемус“ да стартира ударно, каза министър Шишков.

Технически, ако успеем и в средата на следващата година има одобрени подробни устройствени планове, и при усилена работа, строителството на участъка на магистрала Хемус от пресичането с пътя Плевен – Ловеч до Буховци може да бъде завършено в рамките на 3-4 години, заяви регионалният министър.

Осигурихме финансиране и работата в първите три участъка – от Боаза до пресичането с пътя Плевен – Ловеч, е възобновена, информира той. И изрази очакване изпълнителят да навакса допуснатото забавяне от 7 месеца.

На въпрос дали АМ „Хемус“ също ще бъде обявена за национален обект като магистралата между Русе и Велико Търново, министър Шишков отговори, че това вече е направено. Коридорът север-юг е изключително важен.

Надявам се да продължи проектирането и бързото му строителство. По него нямаше предвиден пътен възел с АМ „Хемус“. Надяваме се заедно с проекта на АМ Русе – Велико Търново да се намери проектно решение и съоръжението, което ще свърже двете магистрали, каза министър Шишков.

В отговор на въпрос той информира, че откритият днес участък между Буховци и Белокопитово е проектиран за скорост от 120 км/ч. Към строителите му остава да бъдат разплатени 19 млн. лв., които са заложени в бюджета.

Отсечката е с две платна за движение с по две ленти в посока и две аварийни ленти, средна разделителна ивица, водещи ивици и банкети. В началото на участъка чрез пътен възел „Буховци – Север“ се осигурява пресичането на АМ „Хемус“ с път III-5102 Буховци – Макриополско. По трасето на отсечката има 7 виадукта, мост над р. Пакоша, 10 селскостопански подлеза, в края на участъка при п. в. „Белокопитово“ са изградени пътните връзки за привързване на магистралата с първокласните пътища Русе – Разград – Шумен и София – Търговище – Шумен.

С новата отсечка пътуването от п. в. „Буховци – Север“ до Варна, което е около 103 км, ще бъде изцяло по магистрала, ще се повиши безопасността на движение и ще се съкрати времето за пътуване.

Изпълнител на участъка е ДЗЗД „Хемус-16320“, в което участват: „Инфра Експерт“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ АД, „Автомагистрали – Черно Море“ АД и „Трансконсулт-22“ ООД. Стойността на договора е 143 742 000 лв. с ДДС.

Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „Консултанти Хемус 2 – 2016“, в което участват: „Евроконсулт“ АД, „Строл 1000“ АД и „Пи Ес Консулт“ ЕООД. Техният договор е за 1 192 036,36 лв. с ДДС.

Общата дължина на АМ „Хемус“ от София до Варна е приблизително 420 км. В експлоатация са участъците от София до Боаза и от с. Белокопитово до Варна, които са с обща дължина 175 км. С новия участък стават над 191 км въведени в експлоатация.

Реконструиран е и п. в. „Буховци – Юг“, осигуряващ необходимата пропускателна способност на моторните превозни средства от път I-4 София – Търговище чрез път III-5102 до началото на новия участък от АМ „Хемус“ при п. в. „Буховци – Север“.

Цялостното доизграждане на АМ „Хемус“ е приоритет на държавната пътна администрация, тъй като икономическото и социалното развитие на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на автомагистралата и осигуряването на бърза и безопасна пътна инфраструктура между София и Варна.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име