Започва кампанията за плащане на местните данъци и такси в Търговище за 2023 г. Гражданите, платили в срок до 30 април пълния годишен размер на налозите си върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци, ще получат и 5 % отстъпка.

Те могат да участват и в традиционния жребий на Общината с предметни награди. За целта е необходимо да запазят отрязъка с талона, който ще им бъде предоставен на касите на Отдел „Местни данъци и такси“.

Платилите задълженията си дистанционно също могат да се включат в жребия. Удобен за тях начин за получаване на талона могат да посочат на телефон: 0601 68 755.

Призоваваме гражданите да заплащат дължимите суми по електронен път. Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ”ОББ” АД – клон Търговище.

Отбелязва се и код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300; Такса за притежаване на куче: 448013.

Задълженията може да се платят в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси” в Центъра за административно обслужване на Общината. Сумите могат да бъдат заплатени и на касите на Изипей /Easypay/, на уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на „Български пощи” ЕАД.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име