Управителният съвет на Българската браншова камара „Пътища“ настоява за СПЕШНА среща с Министъра на финансите г-н Асен Василев и Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Гроздан Караджов, за да бъде изяснена ситуацията и развитието на пътно-строителния бранш.

В рамките на вчерашния ден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството разпространиха информация, в която бе обявено, че междуведомствена работна група прави ревизия на договорите за текущ ремонт и поддържане. Както и че: „Плащанията ще се осъществят след осигуряване на средства на МРРБ, респективно на Агенция „Пътна инфраструктура“, с нарочно решение на Министерския съвет.

В проектобюджета на АПИ за 2022 г. не са заложени средства за изплащане на натрупаните задължения по договори с надхвърлени стойности, защото не е уточнен точният размер на сумите“.

ББК „Пътища“ уточнява, че след активен диалог през ноември беше постигнато съгласие между фирмите и възложителя, в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“, за подписване на споразумения за предсрочно прекратяване на договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа, както и бяха разписани конкретни срокове за разплащане на извършени и текущи дейности.

В споразуменията изрично е записано условието и срока за заплащане на дължимите от страна на АПИ задължения, а именно осигуряване на финансов ресурс, предвиден в бюджета на Република България за 2022 г., но не по-късно от 30.06.2022 г.Обявеното намерение от страна на МРРБ и МФ показва, че не се планира да се спази приетото подписано споразумение.

Българска браншова камара „ПЪТИЩА“ вярва, че чрез диалог възникналите проблеми могат да намерят решение. В противен случай действията на Възложителя поставят Изпълнителя в невъзможност да изпълнява задълженията си по договора за поддръжка на републиканските пътища. ББК „ПЪТИЩА“ е категорична, че ще окаже безрезервна подкрепа на своите членове, за да защити интересите им.

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име