Информационен ден за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентични градове“ ще се състои в Търговище на 17 май. Той се организира от Патентно ведомство на Република България и Община Търговище. Началото е в 11.00 ч., в двора на Славейковото училище.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост, чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти, и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа.

Акцент ще бъде поставен върху вредите, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява.

Експерти на Патентно ведомство на Република България ще представят информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от проекта.

Информационният ден се организира в изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Търговище.

Програмата за събитието е публикувана в сайта на Община Търговище: https://bit.ly/3VQiGnk

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име