С близо 120 млн. лева се очаква да бъдат подпомогнати земеделците, засегнати от усложнената обстановка заради пандемията. Парите за компенсации ще се отпускат по новата извънредна мярка 21 от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР). Това стана ясно на информационна среща в гр. Антоново, организирана от Областния информационен център – Търговище. Пред близо 30 души експертите на ОИЦ и Националната служба за съвети в земеделието – Търговище обясниха подробности и начина на отпускане на финансовата помощ, която е в отговор на икономическите последици от COVID – кризата.

Стопаните се интересуваха кога компесаторната мярка ще бъде отворена за прием и какви са критериите за допустимост и изискуеми документи. Управителят на ОИЦ – Търговище Милчо Тонев каза, че се очаква приема да започне скоро, през август, тъй като остават два дни до приключване на общественото й обсъждане.

Осигуряването на целевото финансиране ще спомогне за преодоляване на текущите трудности и ще осигури непрекъснатост на стопанската дейност на земеделски стопани, малки и средни предприятия. Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане, а размерът на помощта зависи от вида на стопанството, каза Денка Станчева, експерт в НССЗ – Търговище. Земеделските производители ще могат да получат до 7 000 евро, а за малките и средни предприятия до 50 000 евро.

На срещата беше разяснена и подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ на ПРСР, по която се подпомагат дейности са свързани с повишаване на енергийната ефективност на малките стопанства, както и инвестиции в машини, оборудване и др. Крайният срок за подаване на проектните предложения по нея е 18 септември 2020 година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име