Изборният ден в област Търговище започна в 07.00 часа на 26.05.2019 г. Снощи охраната на всичките 261 избирателни секции бе поета от служители на ОД МВР-Търговище и РДПБЗН-Търговище. Не са регистрирани нарушения на обществения ред преди началото на изборите. Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване на спокойно протичане на деня за избори за членове на Европейския парламент от Република България, като с това са ангажирани над 250 служители на МВР в областта.

Създадена е организация и сектор„Български документи за самоличност“ в областната дирекция и звената му в РУ-Попово и РУ-Омуртаг ще работят в днешния ден от 8.30 до 19.30 часа. Те ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. На 26.05.2019 г. ще работят с граждани и служители на група „Миграция“ в областната дирекция – от 10 до 16 ч. В сектор “Български документи за самоличност” в областната дирекция и в паспортните звена в РУ -Попово и РУ-Омуртаг от  21.05.2019 г. до момента са издадени общо 7 удостоверения  на граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, с които те да упражнят правото си на глас.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на ОД МВР-Търговище ще се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

Напомняме на гражданите на областта, че могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на e-mail izbor@mvr.bg.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име