Изборният ден в област Търговище започна в спокойна обстановка. Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния процес.

Припомняме, че в изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето. Служителите на МВР осигуряват външната охрана на изборните места.

При необходимост те се намесват за възстановяване на реда, ако за това има решение на съответната избирателната комисия. В днешния ден

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в Търговище и звената му в РУ-Попово и РУ-Омуртаг в днешния изборен ден ще  работят от 8,30 до 19 часа и ще издават удостоверения (за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти) с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права.

От началото на приема на искания за издаване на удостоверения – 27.09.2022 г., до момента в сектора и в паспортните звена в гореспоменатите две районни управления, са издадени 12 удостоверения на граждани, непритежаващи валидни документи за самоличност, с които те да упражнят правото си на глас.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес, на денонощната телефонна линия 02/90 112 98, както имейл izbori2022@mvr.bg.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име