Денят на изборите за Народно събрание. в област Търговище – 11 юли 2021 г., започна в спокойна обстановка. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално. Тази сутрин секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на СИК и РИК. Около 270 служители от структурните звена на МВР в областта осигуряват охраната на изборните секции. Областната дирекция на вътрешните работи е предприела всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойното протичане на изборния ден.

Припомняме, че в изборните помещения не се допускат въоръжени и лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на хората. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно
решение на избирателната комисия.

Служителите от звената на дирекция „Български документи за самоличност“ в ОД МВР-Търговище, РУ-Попово и РУ-Омуртаг ще издават и в днешния ден удостоверения за гласуване на граждани, които не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок. От 6.07.2021 г. до момента в звената на “БДС” в областта са издадени 7 такива удостоверения – по 3 в РУ-Попово и РУ-Омуртаг, и едно – в сектор „“БДС“ при ОДМВР-Търговище, което е издадено тази сутрин.

Напомняме, че днес звената на “Български документи за самоличност” в областта ще издават удостоверения от 8,30 до 19 ч. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас, се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден – 11.07.2021 г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име