Под ръководството  на заместник областният управител на Търговище Валери Симеонов, днес се проведе заседание на комисията, която изготви Областната аптечна карта за област Търговище.

На срещата присъстваха членовете на Комисията, определена със Заповед на Министъра на здравеопазването, в която са включени представителите на всички общини, на Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Регионалната фармацевтична колегия-Търговище и др.

В рамките на указаните срокове от Министрство на здравеопазването, Комисията събра необходимата информация за наличността на аптеки по населени места, разположение, достъпност, потребление  и брой магистър – фармацевти и помощник- фармацевти.

Съгласно утвърдена Методика и заложени осреднени данни за страната, бяха изчислени и данните, които формират областна аптечна карта за нашата област.

Тази аптечна карта показва минималните потребности относно необходимия минимален брой аптеки и за необходимия минимален брой на работещи магистър- фармацевти и помощник- фармацевти, които да обслужват тези аптеки. Целта на Областната аптечна карта, която се изработва за първи път, е да се покаже актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности, както и да се определи броя на магистър фармацевтите.

В момента в областта функционират 28 аптеки, 22 от тях със сключен договор с РЗОК- Търговище. От тях 13 са в областния град, 5 в Омуртаг и 10 в Попово. Те се обслужват от 45 магистър-фармацевта и 46 помощник- фармацевта.

При определената в становището за областна аптечна карта, минимална потребност е от 40 аптеки в нашата област, включително и 3 аптеки с денонощен режим на работа. Необходими са минимум 109 магистър- фармацевта и 51 помощник- фармацевта.

Заложена е и възможността, за разкриване на аптеки  с ръководители помощник –фармацевти в по- малките населени места в общините Опака, Антоново и Омуртаг, където има труднодостъпни населени места и лекарство снабдяването е силно затруднено. Така получената аптечна карта за област Търговище ще бъде утвърдена от областния управител и изпратена в Министерство на здравеопазването.

Членовете на областната комисия се обединиха и около предложения, които ще бъдат депозирани в Министерство на здравеопазването, свързани с промяна на националната  политиката, свързана с  подобряване достъпа на населението до лекарствени продукти, особено с тези от първа необходимост.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната аптечна карта. За изготвянето на Националната аптечна карта ще бъде назначена национална комисия, чийто председател ще е министъра на здравеопазването.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име