Снимката е илюстративна

РДПБЗН-Търговище осведомява гражданите за съществуването на доброволни формирования на територията на област Търговище, които доброволно участват в дейности, свързани със защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Всяка община от областта разполага с по едно доброволно формирование, към което можете да се присъедините и Вие. Общините от област Търговище набират кандидати за включване в тези формирования.

Доброволните формирования, свързани с дейности за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации, имат специално място в системата за осигуряване на пожарната безопасност и защитата при бедствия и извънредни ситуации. Към настоящия момент доброволните формирования се превръщат в основно средство за подпомагане осигуряването на защитата на населението.

Доброволните формирования ще се изграждат и развиват в съответствие с добрите европейски практики като самостоятелно действащи единици в структурата на ЕСС, способни да осигуряват ефективна защита на населението в районите с ниска интензивност на произшествията и успешно подпомагащи органите за пожарна безопасност и защита на населението за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ?

Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец.

Набиране на доброволци

Осъществява се от кмета на съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование. След това стартира процедурата по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и/или на информационните табла в общината. За повече информация може да се обърнете към общинската администрация по местоживеене.

Ти имаш силата да направиш промяната! Включи се като доброволец! Ако искаш да помагаш на хора в беда и да подпомагаш пожарникарите по време на изпълнението на благородната им мисия, сега може да го направиш като се включиш към доброволното формирование към община Търговище, което набира  граждани за доброволно участие в дейности, свързани със защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Критерии

„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано”


        „Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“ .

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име