dav

Окръжен съд – Търговище не уважи искането за по-лека мярка за неотклонение от „Домашен арест“ по отношение на Е. Е., обвинен в участие в организирана престъпна група.

Съдебното заседание днес се проведе при закрити врата поради наличие на класифицирана информация.

Обвиняемият Е. Е. е привлечен по чл. 321, ал. 3,  т. 1 във връзка с ал. 2 от НК за това, че в периода от началото на 2019 година до момента е участвал в организирана престъпна група в гр. Омуртаг и на територията на общината с цел извършване съгласувано в страната на престъпления по чл. 282 (Престъпления по служба) и др. от НК, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода” повече от три години. Групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица.

Припомняме, че на 7 март тази година търговищкият окръжен съд взе мярка за неотклонение „Домашен арест“, като взе предвид, че Е. Е. е привлечен в качеството на обвиняем за тежко умишлено престъпление, че от доказателствата, събрани на досъдебното производство може да се направи обосновано предположение за съпричастност към извършване на деянието и е налице реална опасност да повлияе върху свидетелите, които се намират в йерархическа зависимост от него или другия обвиняем Х. Х., като извърши престъпление срещу правосъдието.

Тогава съдебният състав отчете влошеното му здравословно състояние, семейното му положение и липсата на криминални регистрации. На 19-ти март т.г. мярката беше потвърдена от Апелативен съд – Варна.

Делото днес е образувано по искане на защитата на Е. Е. В искането се сочи, че независимо от обвинението за тежко умишлено престъпление, не са налице обстоятелства, сочещи, че обвиняемият може да се укрие и/или извърши престъпление.

Мярката за неотклонение „Домашен арест“ не дава възможност на обвиняемия да изпълнява пълноценно задълженията си, че обвиняемият стриктно е спазвал ограниченията, наложени от мярката за неотклонение и няма данни, от които да се изведе дори опит от негова страна за осъществяване на контакти със свидетели, на които да повлияе. Поради това счита, че мярката за неотклонение следва да бъде изменена в по-лека, а именно „подписка“.

 

Определянето на първоначалната мярка за неотклонение „Домашен арест“ спрямо Е. Е. от друг състав на Окръжен съд – Търговище е било мотивирано с наличие на обосновано предположение за неговата съпричастност към престъплението, в извършването на което е бил обвинен. При извършената нова преценка на събраните до този момент доказателства, съдът днес също счита, че това предположение все още не е разколебано или отслабено.

Също отбеляза съдът, че опасността той да извърши ново престъпление , високата обществена опасност на престъплението, така и механизмът на извършване на конкретната престъпна деятелност и обстоятелствата, при които тя е била реализирана.

Съдът днес отчете, че действително мярката за неотклонение „Домашен арест“ несъмнено затруднява обвиняемият във възможността да изпълнява пълноценно задълженията си, а и задълженията като кандидат за народен представител. Заявеното от него становище, че не може да изпълнява задълженията си като Кмет на общината, противоречи на становището му, че иска да бъде активен участник в предизборната кампания от КП “Граждански блок“, в чиято кандидатска листа е вписан.

Разпоредбата на закона задължава кандидат, заемащ служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително да ползва отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. В този контекст, съдът не намери за аргументирани доводите на защитата, че възможността за участие на обвиняемия в предизборната кампания е силно ограничено и граничещо с невъзможно, както и не споделя останалите доводи за наличие на имунитет, обосновани със съдебна практика.

Това не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация. Настоящият случай е именно такъв, доколкото е безспорно, че Е. Е. е привлечен като обвиняем по досъдебно производство на 19.01.2024 г., докато регистрацията му като кандидат за народен представител е от 06.05.2024 г.

Няма пречка, предвид посочените нови сведения за влошено здравословно състояние, Е. Е. да посещава болнични заведения с разрешение на наблюдаващия прокурор.

Високата обществена опасност на деянието, обусловена от охранявания обществен интерес и конкретния механизъм на неговото извършване показват, че изминалият период от 2 месеца не може да се квалифицира като неразумен при преценката за законосъобразност на задържането на обвиняемия под домашен арест.

Определението на Окръжен съд – Търговище подлежи на обжалване и/или протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Варна. При обжалване делото е насрочено за 16.05.2024 г.  от 14,00 ч.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име