Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров води заседанието на Постоянната комисия по здравеопазване на Националното сдружение на общините в Република България, на която е председател.

По време на заседанието на 6 и 7 април ще бъдат обсъдени възможностите за европейска подкрепа в сектора на здравеопазването в периода до 2030 г. Ще бъдат коментирани и предвидените мерки по линия на Плана за възстановяване и устойчивост.

В програмата е предвидено и представянето на анализ на националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, както и на предвидените инвестиции в болничната и извънболничната помощ по райони за планиране.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име