Българските учители, заедно с лекарите, са сред най-натоварените професии. Работата им е съпътствана от огромно напрежение и стрес и през последната година са подложени на силен бърнаут ефект. Това обяви по време на образователен форум в Търговище д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”. Събитието се състоя в понеделник и в него взеха участие членове на различни институции.

„Във връзка с прекомерното натоварване на учителите, подготвихме и вкарахме текстове в анекса към трудовия договор, които им осигуряват безплатни консумативи, безплатен интернет, повече отпуска и др. Но най-важна е превенцията срещу т.нар. „прегряване” – сподели Юлиян Петров. Според него учителството е национално значима професия и превенцията от претоварване е важен инструмент в световен мащаб. По думи на синдикалиста, навсякъде по света учителите се облекчават от натоварване след определена възраст.

„Въпросът за работното време на учителите е част от националния дебат. Голяма част от обществото смята, че те работят по 3-4 часа на ден и си отиват у дома, което далеч не отговаря на истината” – каза още Петров. Той обясни, че подготовката за следващия ден, проверката на домашните работи и най-вече огромната админстративната натовареност са сред допълнителните дейности на педагогическите специалисти. „Синдикат „Образование“, заедно с останалите социални партньори, упорито се бори срещу административната натовареност на учителите, но са необходими и законодателни инициативи в тази посока” – допълни специалистът.

Юлиян Петров намира и нещо положително в отминаващата си учебна година. Според него, в последните месеци, учителите са успели да възвърнат авторитета си в обществото. По думите му много от родителите участвали активно в онлайн ученето и наблюдавали децата си. Видели важността на работата на учителя, също така и времетраенето – каква е подготовката за всеки един час, а дори и стреса, и умението на един учител да овладява аудиторията. „Тази година беше в интерес на българските учители. Те станаха достойните българи. Те станаха професията, която бележи рейтинг над 90%, заедно с лекарите” – отбеляза Петров. Все пак той изрази надежда, че вече няма да има подобни изпитания и пандемията ще остане назад във времето.

Срещата с учителите по същество премина в няколко части като в първата засегнаха проблемите за  подобряване на механизма между институциите за закрила на детето. Учителите научиха някои нови моменти в тази дейност като определяне и диагностиката при децата в риск.

Следващата част касаеше повишаване на квалификацията на учителите от Търговище. Сред акцентите в обучението са оптимизирането на социалния диалог в образователните институции, действието на колективия трудов договор и последните промени в Кодекса на труда.

 

Бърнаут (или „прегаряне“) е жаргонно понятие за крайно емоционално изтощение, изразяващо се най-вече по отношение на работата

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име