В изпълнение на Програмата „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдия Йордан Иванов посети Второ СУ „Проф. Никола Маринов“.  В час по философия  пред  IХ „Б“  клас той изнесе лекция на тема „Престъпления против личността – разврат. Наказателноотговорни лица, казуси.“

След теоретичната част много въпроси повдигна разглежданата тема – за различните видове психични отклонения, свързани със сексуалните престъпления, за видовете блудство, как се доказва некрофилията, евентуална бременност след изнасилване, как се запазват следите от изнасилване, къде и как да се сигнализира за извършено такова престъпление.

Съдия Иванов отговори на поставените въпроси  и часът завърши с пожелания за бъдещи срещи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име