Излезе от печат новото издание на Регионален исторически музей-Търговище „Музеят в град Търговище (1951-2021) Летописни отблясъци”. На 607 страници е проследена историята на музея в гр. Търговище от 11 януари1951 г. – датата на решението на Управата на Околийския народен съвет – Търговище за създаване на местен музей, до 28-29 юни 2021 г. – честването на  70-годишнината на РИМ – Търговище.

С летописни записи, цитати от документи, библиография на излезлите от печат публикации на музейните работници/ специалисти, списък на щатните служители и фотографии е представена дейността на музея с неговата мисия да бъде хранителница на духовност и знания за миналото и включването на институцията „МУЗЕЙ” в културния живот на град Търговище и региона.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име