1974 година

13 януари – проведоха се избори за общински, градски и окръжни съветници. От всички гласували 99,91% подкрепиха кандидатурите на окръжните съветници; 99,78% от избирателите са гласували за кандидатите за градски общински народни съветници и за селските общински народни съветници са гласували 99,69%.

1 февруари – състоя се ХІ отчетно-изборна конференция на градската партийна организация. В работата участвуваха и другарите Георги Владиков, член на ЦК на БКП и завеждащ отдел на комитета, Георги Карамфилов, кандидат член на ЦК на БКП и първи секретар на окръжния партиен комитет и други.

Бе направен всестранен анализ на социално-икономическото, на политическото и културно развитие на окръжния град през трите години след Х партиен конгрес.

12 февруари – на посещение в града и окръга пристигнаха секретарят на ЦК на БКП Иван Пръмов и министърът на земеделието и хранителната промишленост Ганчо Кръстев. Гостите участвуваха в работата на пленума на ОК на БКП, проведен съвместно със сесията на ОНС и окръжното ръководство на БЗНС за внедряване на новостите и челния опит в селското стопанство.

21 февруари  – проведе се междусъюзна профсъюзна отчетно-изборна конференция. Бе избран нов пленум и изпълнително бюро. За председател на ОС на БПС конференцията избра Георги Атанасов, а за секретари Цена Стоева, Добри Василев, Иван Митев и  Генчо Гаджовски.

22 февруари – в салона на Драматичният театър се проведе VІІІ-та отчетно изборна конференция на окръжната партийна организация за изпълнение на решенията на Десетия конгрес на БКП. Избрани бяха нов окръжен комитет, окръжна ревизионна комисия и делегати за националната партийна конференция.

26 март – на посещение в града бе другаря Пенчо Кубадински, член на Политбюро на ЦК на БКП и заместник председател на Министерския съвет. С него пристигнаха и архитект Георги Стоилов, завеждащ отдел „Строителство и архитектура” при ЦК на БКП, Лачо Петров, генерален директор на ДСО „Промищлено строителство” и  Камен Каменов, заместник директор на ДСО „Монтажи”. Състоя се среща, на която другарят Пенчо Кубадински бе информиран за хода на строителството на пусковите обекти. Той даде указания да се ускори ходът на строителните работи.

28 март – в града гостува филхармонията от град Хале – ГДР. Оркестърът изнесе богат концерт в салона на Драматичния театър.

15 април – във фоайето на кино „Христо Смирненски” бе открита юбилейна фотоизложба „Петнадесет години вестник Знаме на комунизма” с повече от 90 творби, които илюстрират непрестанния възход на Търговищки окръг през последните 15 години, революционните преобразования в живота и бита на населението.

23 април – в салона на Драматичния театър духовият оркестър при ГОНС – Търговище с диригент Васил Абрашев изнесе концерт, посветен на 30-годишнината от победата на социалистическата революция и 80-годишнината от основаването на Търговищката партийна организация. Гост-солист беше Костадин Бакърджиев.

22 май – гост на просветните работници в Търговище бе министърът на народната просвета Ненчо Станев. Той се срещна и разговаря с работниците от отдел „Народна просвета” в ОНС.

31 май – беше отбелязана тържествено 95-годишнината от рождението на нашия съгражданин народния художник Никола Маринов. След обяд в Окръжния исторически музей бе открита изложба от творби на големия художник. Вечерта в салона на Драматичния театър се състоя тържествено чествуване.

20 юли – в залата на Драматичния театър се проведе тържествено събрание, посветено на 25-годишния юбилей на Съвета за икономическа взаимопомощ. Гости на търговищката общественост бяха генералният консул на Съветския съюз във Варна Александър Далуда, генералния консул на Чехословашката социалистическа република във Варна доктор Гохуслав Трачак и консулът на Германската демократична република във Варна Хорен Кауделка.

1-7 юли – в града и окръга са на практика 14 кубински партийни работници, които се обучават в едногодишен курс на Академията за обществени науки и социално управление при ЦК на БКП. Кубинските другари имаха среща със секретаря на ОК на БКП Евтим Кръстев. Той ги запозна с работата на окръжната партийна организация, специализацията и въвеждането на промишлените методи на производство в селското стопанство.

5 юли – в младежкия клуб бе проведена окръжна комсомолска теорeтична конференция „Социалистическата революция и младежта в България”, посветена на 30-годишнината от социалистическата революция. Конференцията имаше за цел да даде конкретен научен принцип в изследването на участието на ремсовата младеж от Търговищки окръг в борбата против фашизма и капитализма и участието на комсомолците и младежта в строителството на социализма.

13 юли – пристигна делегация от Унгария – Хевешка област, начело със секретаря на областния комитет на Унгарската социалистическа работническа партия Алайош Барта. В състава на делегацията влизат още секретарят на изпълкома на областния народен съвет Гюла Попай, членът на изпълкома на областния съвет и началник на областното управление на МВР Ференц Палинкаш, завеждащият отдел в областния комитет на УСРП в гр. Дьондьош  Йожер Водас.

29-30 юли – на посещение в града и окръга пристигна първият секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ др. Тодор Живков. В Окръжния комитет на БКП другарят Тодор Живков има среща с бюрото на комитета и Изпълкома на ОНС, в която участвуваха и първите секретари на районните комитети на БКП и завеждащ отдели в ОК на БКП.

1 август – в града и окръга гостува делегация от Демократична република Виетнам, съставена от идеологически работници от парата на ЦК на Виетнамската партия на труда. Делегацията се води от другаря Ха Су Зап, член на ЦК на ВПТ, завеждащ отдел „Пропаганда” на ЦК на ВПТ и заместник-министър на културата на ДРВ.

26 септември – Драматичният театър откри своя сезон с пиесата на Иван Пейчев „Всяка есенна вечер”. Спектакълът е посветен на 30-годишнината от социалистическата революция у нас.

24 октомври – състоя се съвместно заседание на бюрото на Окръжния комитет на ОНС. В работата му участвуваха кандидат членът на Политбюро на ЦК на БКП, първи зам. председател на Държавния съвет и председател на Комитета за държавен и народен контрол Кръстю Тричков.

1-10 ноември – по случай тържествата, посветени на съветската книга, грамофонна плоча и песен, в града гостуват другарите Цола Драгойчева, Владимир Базовски, Пьотр Тритчин, Ал. Далуда, Евгени Туганов и делегации от СССР, Унгария, ГДР, Чехословакия.

21 декември – във фоайето на Драматичния театър беше открита фотоизложбата на нашия земляк – заслужилият фотограф-художник Ганчо Стоянов. След откриването на изложбата в една от залите на ОК на БКП се състоя тържество по случай 60-годишнината от рождението и 30-годишнината от творческата дейност на Ганчо Стоянов.

Другарят Георги Карамфилов връчи на юбиляра високата награда – орден „Червено знаме на труда”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име