1970 година

19 януари –  влезе в експлоатация новата автогара на Варненското шосе, строена от „Транстрой”  Русе.

30 януари – по случай 92-годишнината от Освобождението на града от отоманско иго в квартал „Варуша” на общоградски митинг бе тържествено открит паметника на жертвите, загинали в последните дни на робството. Слово произнесе председателят на ИК на ГОНС – Димитър Сербезов. Вечерта в салона на театъра се състоя традиционния празничен концерт.

10 февруари –  на територията на Завода за строителни и пътни машини започна строителството на триетажна битова сграда и две производствени халета.

25 март – в голямата зала на Партийния дом бе открит месецът на Българо-съветската дружба с документален филм за живота и дейността на В. И. Ленин.

27 март –  в салона на театъра Духовият оркестър с гост-солист професор Сава Димитров изнесе концерт, посветен на 100- годишнината от рождението на Ленин.

28 март – в чест на 100-годишнината от рождението на В. И. Ленин бе организиран първият от четирите Ленински съботници за благоустрояване, залесяване и събиране на вторични суровини.

6 април – във  фоайето на театъра, от съветския консул във Варна  Валентин Гусев, бе открита документална фотоизложба, посветена на 100-годишнината от рождението на В. И. Ленин.

9 април –  по инициатива на ОК на БКП в театъра се състоя теоретична конференция на тема: „Ленин и нашата съвременност”. Доклади изнесоха старши председателят Щилиян Скубарев, кандидатът на икономическите науки  Тодор Вълчев и кандидатите на историческите науки Ценко Варадинов и Любомир Йорданов.

16-18 април – по случай месеца на българо-съветската дружба в града и окръга гостува пребиваващата у нас съветска делегация в състав: Василий Московский – заместник-председател на ревизионата комисия при ЦК на КПСС и Татяна Воздвиженская – секретар на московското дружество за съветско-българска дружба, които посетиха редица трудови колективи и присъствуваха на митинга за посрещане на щафетата „С идеите на Ленин”.

20 април – в салона на Драматичния театър се състоя тържествено събрание, посветено на 100-годишнината от рождението на В. И. Ленин.

12 май  – в града гостува пребиваващата в страната делегация на ГЕСП, водена от члена на Политбюро на ЦК на ГЕСП – Герхард Грюнеберг. Делегацията придружаваше секретарят на ЦК на БКП  др. Иван Пръмов.

6-25 май – за втори път по панаирните дни бяха организирани и проведени Пролетните празници на изкуствата с участието на Бургаския театър /М. Горки – „Егор Боличов и другите”, в главната роля н. а. Стефан Гецов/, Държавния сатиричен театър /Н. Русев „Старчето и стрелата”, в главната роля н. а. Георги Калоянчев/, Художествената академия – София /изложба на студентски свободни работи/, Русенската народна опера /Дж. Пучини „Мадам Бътерфлай”, в главната роля монголската певица М. Найдалма/, Редакцията на сп. „Септември” /литературно четене на изтъкнати поети и балетристи/; за втори път бе проведено и карнавално шетствие под патронажа на з. а. Григор Вачков.

5 юни – гостува ни чехословашка стопанска делегация, водена от Йозеф Черни, министър на селското стопанство и продоволствието на ЧССР и д-р Вацслав Свобода – секретар на бюрото на ЦК на ЧКП  за партийната работа в чешките области.

13 юни – на тържествен митинг в Пробуда бе открит бюст-паметник на Иван Къндев, дело на скулптура Стоян Конаклиев.

1 юли – излезе 13-то постановление на Министерския съвет за по-нататъшното социално-икономическо и културно развитие на Кърджалийски, Разградски, Силистренски, Шуменски и Търговищки окръзи. Най-съществените изменения в областта на промишлеността за окръга ще се изразят в разширяването и реконструкцията на 21 от съществуващите промишлени предприятия и в построяването на 10 нови завода, като обемът на промишлената продукция, произвеждана в окръга през 1975 година трябва да бъде 2 пъти повече в сравнение със сегашния.

юли – на основание решенията на съвместното заседание на Пленума на ОК на БКП, сесията на ОНС и окръжното ръководство на БЗНС /ноември 1969 г./, в чиято работа взе участие и първият секретар на ЦК на БКП и председател на Министерския съвет Тодор Живков, Бюрото на ОК на БКП, ИК на ОНС и окръжното ръководство на БЗНС, решиха в окръга да се пристъпи към изграждането на три териториални агропромишлени комплекса със седалище Търговище, Омуртаг и Попово и един животновъдно-промишлен комплекс със седалище Търговище, като ДЗС – Антоново временно остава самостоятелно стопанство. В аграрно-промишления комплекс в Търговище се включват ДЗС Търговище и Лиляк и ТКЗС Бистра, Вардун, Макариополско и Надарево. Комплексът ще има 398,000 декара обработваема площ и 10,473 души заети в производството кооператори и селскостопански работници на ДЗС.

12 август – пристигна делегация от Адигейската автономна област водена от Василий Яковлевич Дорогов, първи секретар на Майкопския райком на КПСС, Ибрахим Учуджукович Белангуров и Евгения Владимирова Жигилиева, която посети редица предприятия и трудови колективи.

29 август – пристигна Александър Позунов, извънреден и пълномощен посланик на СССР в София.

5 септември – тържествено бе отбелязано завършването на строителството на централния градски площад и фонтана с оригинални архитектурно-пластични решения, изпълнени по проекта на арх. Иван Николов и скулптура Величко Минеков.

октомври – Драматичният театър по случай 120- годишнината от рождението на Иван Вазов откри новия си сезон с пиесата „Към пропаст”. В постановката, дело на режисьора Георги Асенов и художника Янаки Манасиев, в ролята на Сара участвува  з. а. Невена Коканова.

29 октомври – в салона на театъра бе чествувана 60- годишнината на писателя земляк Петър Стъпов. Тържеството бе организирано от СБП, Окръжния и градски съвет за изкуство и култура и Клуба на дейците на културата.

12 ноември – тържествено бяха открити училищните сгради на ІІ-ро ЕСПУ и комплекса от учебни и битови сгради на Училището на глухонеми деца на бул. „Трайко Китанчев”. На откриването присъствуваха др. Венелин Коцев секретар на ЦК на БКП, който взе участие в работата на пленума на ОК на БКП и сесията на ОНС по въпросите на образователното дело в окръга. Влязоха в частична експлоатация постройките на ТИТ и ПТУМ на ул. „Дунав”.

19 ноември – със специален самолет пристигна делегация на съвместната комисия за разширяване на научно-техническото и икономическо сътрудничество между СССР, НРБ, ГДР и УНР в областта на механизацията и химизацията на селското стопанство, преработката и съхраняването на селско-стопанската продукция. Делегацията на СССР бе оглавявана от В. В. Мацкевич – министър на селското стопанство и акад. П. Лобанов, на ГДР – Е. Евалд, член на Политбюро и секретар на ЦК на ГЕСП, на УНР – от И. Гергей – зам. министър на селското стопанство и местната промишленост. Гостите бяха придружавани от Вълкан Шопов, министър на земеделието и хранителната промишленост.

20 ноември – в салона на театъра по случай 80-годишнината от рождението на Стоян Минев Иванов, деец на българското и международното работническо движение и съратник на В. И. Ленин, се състоя тържествено събрание. За живота и делото на Ст. Минев говори др. Цола Драгойчева, член на Политбюро на ЦК на БКП.

18 декември – в театъра се състоя съвместно заседание на пленума на ОК на БКП и ОСПС и сесията на ОНС по проблемите свързани, с по-нататъшното развитие, техническата реконструкция и модернизация на промишлеността в окръга в светлината на решенията на Септемврийския пленум на ЦК на БКП. В работата на заседанието взе участие членът на Политбюро на ЦК на БКП Станко Тодоров.

29 декември – в салона на театъра бе тържествено чествувана 30-годишнината от създаването на първото дружество за българо-съветска дружба в града. На тържеството присъствуваха др. Цола Драгойчева, член на Политбюро на ЦК на БКП и председател на общонародния комитет за българо-съветска дружба и консулът на СССР във Варна – Валентин Гусев. Дружеството бе наградено с ордена „9 септември” – ІІ степен. На група общественици – основатели и активисти на дружеството бяха връчени почетни значки и други отличия.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име