dav
На свое заседание от 14 юни 2022 г., съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение за удостояване посмъртно на съдия Тихомир Петков, като заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Търговище, с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на хиляда лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Предложението е внесено от Татяна Даскалова в качеството й на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище. В него се излагат подробни мотиви като се посочва, че трудно могат да се опишат с малко думи качествата на съдия Петков – съдия, човек, личност с богата обща култура, с вродена интелигентност и човещина, с чувство за такт и справедливост, както и това, че той има големи заслуги в изграждане на положителния образ на съда, в установяването на спокойна и нормална атмосфера на работа и на безупречни отношения между магистратите и отделните звена в органите на съдебната власт – съд, прокуратура, следствие.
Съдия Тихомир Петков ни напусна на 01.06.2022 г. след тежко боледуване.
Решението на СК на ВСС приемаме като признание за неговите професионални и човешки качества, морално удовлетворение за близките му и за целия състав на ОС – Търговище.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име