Днес, 07.07.2020 г., се проведе заседание на междуведомствена комисия по проблемите на водоподаването от яз. „Ястребино”, общ. Антоново. Домакин на срещата бе областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков, който е и председател на Асоциацията по ВиК – Търговище. Основната цел бе представителите на всички засегнати с проблема институции да се запознаят с  действителното състояние на язовира по отношение на количеството и качеството на ползваните води за питейно-битови нужди и за напояване.

„Изключително важно за всички нас днес е да коментираме възможностите за задоволяване и гарантиране водоснабдяването за питейно-битовите нужди на населението на община Антоново, без да пренебрегваме земеделските производители в региона“ – заяви г-н Стайков. В тази връзка конкретни данни представи г-жа Илияна Тодорова – директор Дирекция „Управление на водите“ при МОСВ. „Язовир „Ястребино” е един от общо 52 комплексно значими язовири, които се управляват от МОСВ. Заради незначителния приток, наблюдаван през тази година, от Министерството бяха предприети редица мерки, за  да бъде защитен интереса на гражданите за питейно-битово водоснабдяване, но и да има ресурс  за напояване“ – категорична бе г-жа Тодорова.

В срещата взеха участие още г-жа Снежина Динева – изпълнителен директор на „Напоителни системи” ЕАД  – София, г-жа Миглена Трифонова – управител на „Напоителни системи” – клон Долен Дунав – Русе, управителят на ВиК – Търговище ООД инж. Явор Миланов, кметът на Община Антоново г-н Хайредин Мехмедов, инж. Светослав Славов – представител на „Напоителни системи” ЕАД – Търговище, председателят на УС на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните г-н Божидар Петков, представители на малинопроизводителите, на Басейнова дирекция клон „Дунав“ – Плевен, Регионалната лаборатория – Шумен и секретарят на ОДЗ – Търговище.

Г-жа Снежана Динева заяви, че към днешна дата в яз. „Ястребино“ има наличен завирен обем от 17,595 млн. куб.м.  „В момента за поливни нужди, без да застрашаваме питейно-битовото водоснабдяване, има 5,348 млн. куб.м. вода“ – каза пред членовете на комисията изпълнителният директор на „Напоителни системи“. По нейни думи, оставащите количества биха задоволили  питейно-битовото водоснабдяване към жителите на община Антоново за минимум  8 години напред.

По време на срещата бяха представени и резултатите от изследване на качеството на водата в язовира, направено на 16.06.2020 г. Повърхностните води от водовземна кула по всички показатели отговарят на нормите, определени за категория А1. На двете  дълбочинни проби, взети от кота 320 м. и кота 315 м., получените стойности на показатели „манган“ и „наситеност на кислород“ отговарят на нормите на категория А2. При тях се наблюдава повишаване на концентрацията на манганови йони в дълбочинната проба взета на кота 315 м.

В общините Попово и Опака се отглеждат над 3000 дка с малини. За тяхното напояване до края на месеца и през месец август ще са необходими допълнително около 1.7 млн. куб. м. вода, извън предварително разрешените количества, отпуснати с решение на министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров.

Г-н Стайков заяви, че водата в язовира намалява, но на първо място ще се защитава законовото право на жителите в региона за получаване достатъчни количества качествена  вода за питейно-битови нужди.  Ще следим ситуацията и ще подпомагаме и земеделските производители, доколкото е възможно. Надяваме се годината да не продължи със същото засушаване, каза още той.

Ръководителят на „Напоителни сиситеми“ ЕАД заяви, че ще потърсят съдействие от министър Емил Димитров за увеличение на количествата вода за напояване на трайни насаждения в региона.

Кметът на Антоново г-н Хайредин Мехмедов изрази безспокойството си от силно намалелия воден обем в язовира, като заяви, че очаква гаранции по отношение осигуряването на необходимите количества вода за битовите нужди на населението в общината.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име