Общинският съвет в Търговище ще разгледа докладна за преместване на учениците от Спортно училище „Никола Симов“ в сградата на III ОУ „П. Р. Славейков“. Това е необходимо заради предстоящите ремонти в сградата на учебното заведение по програма на Министерството на образованието и науката (МОН).

Очакванията са преместването на всички 126 деца да се случи до началото на декември. Дотогава трябва да приключи обществената поръчка, обявена от училището и да бъде подписан договор с изпълнител на ремонтите. Те включват подмяна на отоплителната инсталация, на врати и дограма на втория и третия етаж, изграждане на рампа за хора с увреждания и ремонт на покрива. Отпуснатите от МОН средства за целта са над 300 000 лв.

Ремонтите ще се извършват през учебния период, тъй като проектът е одобрен през август. Изискванията по програмата пък са дейностите да стартират най-късно до първата седмица на декември.

В доклад на директора на Спортното училище Надежда Коева се посочва, че III ОУ разполага с необходимия брой кабинети за осъществяване на учебния процес. Режийните разходи ще бъдат възстановени пропорционално на използваното пространство в сградата. Приложено е и писмо за съгласие от директора на приемащото учебно заведение.

Докладната е публикувана в уебсайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia29112022

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име