На 28.01.2019 г. (понеделник), от 13.00ч., във фоайето на Първо основно училище „Христо Ботев”, град Търговище ще се проведе церемония „Официално откриване“. Учебното заведение е изцяло обновено и модернизирано по Проект: „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Обновената сграда ще бъде открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и директорът на училището Димитър Алексиев. На церемонията ще присъстват общинското ръководство, представители на фирмата, изпълнител на строителството, строителния и авторския надзор. На събитието се очаква да присъства и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Поканени са още областният управител Митко Стайков, председателят на Общинския съвет инж. Хатидже Алиева, общински съветници, представители на държавни институции, педагози, работили в учебното заведение, родители, граждани.

В рамките на проекта е извършен основен ремонт и реконструкция на Първо основно училище „Христо Ботев”. С реализацията на заложените дейности се осигури модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на учебното заведение. Изпълнените строително-монтажни работи са на стойност 2 762 663,89 лв. без ДДС,  в т.ч. и съфинансиране от бюджета на Община Търговище за 98 602,85 лв. без ДДС. Направена е и цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на обща стойност 496 393,80 лв. без ДДС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име