С лекция и специално подготвена презентация младши съдия Борис Царчински се включи в Образователната програма за тази учебна година. В час по гражданско образование пред ученици от  ХI „В“  клас във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ той говори  за „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Независимост на съдебната власт.“

За законодателната, изпълнителната и съдебна власт според Конституцията на Република България, говори магистратът. Той очерта правомощията на Народното събрание, като законодателен орган – приема закони, бюджет, дава амнистия, избира министър-председател и министри. Изпълнителната власт в лицето на Министерският съвет осигурява изпълнението на приетите закони.

Разказа за структурата на съдебната власт и видовете съдилища – Върховен касационен съд (ВКС), Върховен административен съд (ВАС), административни, апелативни, окръжни, районни, военни и военно-апелативен съд. Спря се накратко и на органите, регламентирани в основния ни закон, но оставащи извън трите власти – президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

Каква е разликата между ВКС и ВАС, коя институция налага мярка за неотклонение и колко продължава мярката, попитаха учениците. На свой ред и ние научихме от тях и класния им ръководител Венета Янева каква е връзката между Шекспир и преамбюла на конституцията, а именно, че финалната редакция на преамбюла излиза изпод перото на Валери Петров – блестящ преводач на драматургичните творби на Уилям Шекспир.

Всеки от учениците получи по един екземпляр от Конституцията на Република България, предоставени по Програмата от Висшия съдебен съвет. С благодарности от подрастващите за отделеното време и внимание от младши съдията завърши часа.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име