Спечелен е поредният проект, с който Регионален исторически музей – Търговище кандидатства пред Министерството на културата. Той е във връзка със сесия за разпределяне на държавна субсидия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.

Проектът „Реорганизация, частично преоборудване и подобряване условията във фондохранилища  № 2 и № 3 на Регионален исторически музей – Търговище”, е на стойност 11000 лв. и ще позволи частично реновиране, усвояване и преоборудване на фондово пространство и постигане на благоприятен микроклимат за съхранението на движими културни ценности в музея.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име