В сектор“БДС“ в областната дирекция е създадена необходимата организация в седмицата преди 27.02.2022 г., когато ще се проведат частичните избори, българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или  личен/зелен паспорт ), защото те са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

За целта  в сектора е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25.02.2022 г., петък, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище или съответното звено на сектор „БДС“ при РУ-Омуртаг за дните от 22.02.2022 г. до 25.02.2022 г. от 8,30 ч. до 17 ч и на 27.02.2022 г. от 8.30 ч. до 19 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас за избор за кмет на с. Илийно, община Омуртаг, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР или ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

     УДОСТОВЕРЕНИЕТО  СЕ  ИЗДАВА  ЗА  ДА  ПОСЛУЖИ  САМО  ПРЕД СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  И  Е  ВАЛИДНО  ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  –  27.02.2022 Г.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име