С цел недопускане на произшествия и инциденти по време на откриващия се   утре – 12 август, нов ловен сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина, в ОДМВР-Търговище е създадена организация и са предприети мерки за осъществяване на завишен контрол по отношение употребата, носенето и съхранението на ловно оръжие, както и за недопускане на пожари вследствие небрежно боравене с открит огън.

Проведени са срещи с представители на Регионалната дирекция по горите и с представители на ловните сдружения на обслужваната територия. На тях са обсъдени и изготвени планове и графици за провеждане на съвместни проверки, като са обсъдени и други мерки за недопускане на произшествия и инциденти.

В тази връзка с началото на новия ловен сезон на територията, обслужвана от дирекцията, стартира специализирана полицейска операция, чиято основна цел е ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на ловните излети.

Преди всеки излет ще бъде извършен инструктаж на ловците и ловните дружинки за безопасно боравене с оръжие. По време на операцията, която ще продължи до 17.09.2023 г., ще бъдат извършвани регулярни проверки за евентуална употреба на алкохол или наркотични вещества от участниците в излетите, както и за редовността на техните документи.

От звената за „Контрол на общоопасните средства“ /КОС/ при  областната дирекция апелират всички ловци да носят със себе си задължителните документи, необходими при проверка от страна на полицейските служители.

На територията на област Търговище има 2567 ловци, организирани в 91 ловни дружинки.

От служба „КОС“ още веднъж припомнят на ловците от областта ни някои от основните изисквания за безопасност, които трябва стриктно да се спазват по време на излетите:

  • Абсолютно е забранено носенето и употребата на огнестрелни оръжия от лица, които са под въздействието на алкохол, наркотични или упойващи вещества
  • С цел безопасното боравене с огнестрелно оръжие – стрелбата трябва да се осъществява само по ясно видима цел и спрямо разрешените за отстрел през сезона диви животни
  • Забранява се преотстъпването и предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на други лица
  • ловците, имащи разрешение за носене и употреба на оръжие, пренасят оръжието без поставени в него боеприпаси. Оръжието се пренася в затворен транспортен куфар, дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф, със заключващо устройство на спусъка
  • Боеприпасите трябва да се пренасят отделно от оръжието
  • До неговата употреба оръжието не следва да е заредено. То винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно

 

Осъществяваните от служителите на дирекцията превантивни мерки и извършваните от тях проверки на ловните дружинки и на техните членове ще продължат през целия ловен сезон.

По време на проверките полицейските екипи ще следят за правилното транспортиране на ловното оръжие и редовността на документите с оглед изискванията на  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и Закона за лова и опазване на дивеча.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име