полковник Никола Топладжиков (по-късно генерал-майор) направена през 1922 г.

Никола Топалджиков е роден на 13 март 1875 г. в Русе. През 1899 г. завършва Военното училище в София, произведен в чин подпоручик и зачислен към 1-ви конен полк. В полка служи до 1902 г. От 1903 до 1905 г. следва в Императорската николаевска военна академия в Санкт-Петербург, Русия. Когато завършва академията със златен медал и му предлагат да стане преподавате ,той категорично отказва с думите:

“Моята цел не е личната кариера като военен, моят стремеж е да служа на народа и отечеството си.”

Още след завръщането си, вече семеен, е назначен първо като секретар, а по-късно като военен аташе в българската легация в Цариград Този енергичен българин прави впечатление не само с отличната си военна подготовка, но и с високата си обща култура, и с тези си качества си спечелва много приятели сред английските и френските кръгове.

През 1912 г. е обявена Балканската война и Никола Топалджиков е назначен за началник на разузнавателната секция в щаба на действащата армия. Той участва в разработването на Одринската операция, влага много жар и амбиция в работата си, защото чувства – тази война е справедлива.

Краят на 1920 година правителството на Александър Стамболийски назначава полковник Топалджиков за началник на кабинета на Министерството на войната, а след това -за началник на генералния щаб на армията. Какви са основанията?

Това са земеделският произход на полковника, доказаните му качества на военен, симпатиите му към Русия, чийто възпитаник е. А най-важното е,че е повярвал на Александър Стамболийски, който призовава офицерите честно да служат на народа си.

За началника на генералния щаб настъпват пълни с оптимизъм дни. Осъществила се е мечтата му да служи на справедлива кауза и да осъществи своите демократични разбирания за организацията на армията.

Той премахва длъжността ординарец, която уронва личното достойнство на войника. С всички сили съдейства да се осъществят реформите на земеделското правителство и с тази цел често посещава Русе.

А когато започва да се формира Военната лига – първата организация от фашистки тип у нас, Топалджиков е от малцината офицери, които твърдо застават срещу нея.

На 20 април 1923 г. е произведен в чин генерал-майор и преминава към запаса.

Генерал-майор Никола Топалджиков е убит през 1925 г. в Кюстендил.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име