полковник Руси Лудогоров

Руси Христов Лудогоров е роден на 20 март 1869 година в Разград. Учил е в началното училище и три класа след него в Разградското класно училище. След това влиза във Военното училище. Държавата предявява високи изисквания към постъпващите във Военното училището младежи. Техният успех от основното училище, с който кандидатстват не може да бъде по-нисък от много добър (4,50).

След прецизни медицински изследвания, се подбират единствено кандидати с нормално психо-физическо развитие. Следва провеждане на сериозни приемни изпити по математика, по българска история, по български език и литература. Кандидатите за едно място биват, средно, около 10-15 души. Може да се каже, че приетите кандидати са били част от цвета на българската нация по онова време.

От тях, синовете на действащи и на запасни офицери и подофицери представляват около 20-22%. Останалите кандидати произхождат от средите на служители в държавната администрация, на лекари, на юристи, на учители, на търговци, на занаятчии и на земеделци.

Отначало Руси Лудогоров е в т. нар. „кадетска гимназия“ – с пет класа кадети, а след нея две години специализиран военен курс на обучение като юнкери През последната година учениците са в портупей-юнкерска рота. В нея се изучава фехтовка по 2 часа седмично. музика, рисуване, градинарство и др.

Освен традиционния учебен план, юнкерите артилеристи и пионери изучават древна и средновековна история, философия, литература, пълен курс висша математика. Всички юнкери изучават френски или немски език.

Руси Лудогоров завършва военното училище в София през 1890 г. Като младши офицер-подпоручик, е зачислен във 2-ри артилерийски полк (1890), а след това и в 6-та резервна батарея (1891-1894). Продължава обучението си в артилерийската апликационна (приложна) школа в Торино, Италия (1897), и електротехнически курс за инженери в същия град (1899).

На 1 януари 1900 година е произведен в чин капитан и е старши офицер в телеграфическия парк, а по-късно е командир на рота във 2-ра интендантска дружина (1901) и завеждащ специалната част във 2-ра помощна дружина. През 1904 година е приведен в Министерството на войната при Щаба на войската, а след това служи като дивизионен инженер във 2-ра пехотна тракийска дивизия (1908-1909) и завеждащ учебната команда в телеграфическата дружина (1909-1910). На 1 януари 1911 година е произведен в чин подполковник.

От 23 май 1911 до 18 януари 1914 година е назначен за началник на флота с права на командир на бригада. Под неговото ръководство се извършва подготовката на българския флот, който през Балканската война (1912-1913) не само отбранява черноморския бряг, но извършва успешни нападения над турския флот.

На 8 октомври 1912 г. сутринта турските крайцери „Меджидие“ и „Хамидие“ обстрелват и разрушават граждански сгради в района на пристанището Огнен нос (Чиракман) при Каварна. Черноморският флот е включен в състава на Варненския укрепен пункт, организиран с обявяване на войната. В него е обединено командването на военните части, дислоцирани в района на град Варна, и е подчинен пряко на Главната квартира.

„Меджидие“

Този гарнизон има задачата да организира наблюдението и отбраната на цялото черноморско крайбрежие от град Балчик до устието на река Камчия. За началник на Варненския укрепен пункт е назначен командирът на флота подполковник Руси Лудогоров. Командването на Варненския укрепен район, осведомено погрешно, че е стоварен десант, оперативно насочва пехотни части към Балчик и иска артилерийска поддръжка от Щаба на действащата армия.

мичман Георги Купов

Това недоразумение подполковник Лудогоров обяснява с предаване на неясни сведения от пощенски служители, тъй като флотът все още няма своя телефонна мрежа, освен една линия на юг от Варна. Независимо от всичко, по време на командването на Руси Лудогоров е постигната може би най-голямата военноморска победа на Българския флот с поразяването на турския крайцер „Меджидие“ от торпедоносеца „Дръзки“, командван от мичман Георги Купов.

Със съгласието на подполковник Лудогоров, в качеството му на началник на флота, и по указание на лейтенантите Неделчо Недев и Сава Стефанов кондукторът (най-високо флотско старшинско звание тогава) Митьо Раев е натоварен със задачата да улавя с радиостанцията на крайцера „Надежда“ новини от германската радиостанция „Науен“ (край Берлин) – не само за военните, но да предоставя информация и на обществото чрез вестниците.

Очите и ушите на флота на Негово Величество е Семафорно-наблюдателната служба, която началникът на флота артилерийският инженер подполковник Руси Лудогоров открива в заповедта си за мобилизация от 17 септември 1912 г. Както пише самият той в своите спомени по-късно, тази служба е предложена за организиране от щаба на флота много преди началото на Балканската война, но Министерството на войната не одобрява включването й в щата за 1912 г.

капитан ІІ ранг Димитър Добрев

Затова още при първата появила се възможност подполковник Лудогоров възлага изпълнението на тази задача на офицер с боен опит и доказани умения във военноморското дело: същият този капитан ІІ ранг Димитър Добрев, явил се в щаба на флота, като призован от запаса, на 20 септември 1912 г. Само за една седмица той успява да направи подбор на кадрите за 11 семафорни поста (79 подофицери и матроси) и да напише първата инструкция за тяхната дейност.

Подполковник Руси Лудогоров помага на тогавашния лейтенант Евстати Винаров за конструирането на първата българска мина. Преди Първата световна война е назначен за командир на 1-ва планинска дружина (1914) и е повишен в чин полковник (1915).

През Първата световна война (1915-1918) последователно е командир на жп дружина (1914-1916), началник на Управление на жп съобщения (1916-1918) и командир на жп бригада до 1919 година, когато се уволнява от армията и минава в запаса. Заради дейността му през Първата световна война може да се приеме, че е сред пионерите в използването на железопътния транспорт за военни цели.

По-късно се анимава се с научна дейност, написва книги, свързани с миналите войни. Умира на 17 юни 1934 година в с. Княжево, София.

 

Проф. д.п.н. Пламен РАДЕВ

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име