На 18 юни 1854 г. Георги Раковски напуска тайно Цариград и начело на чета се отправя към Стара планина.

След избухването на Кримската война 1853-1856 г. Раковски заедно с група българи образувал в Цариград Тайно общество, което имало за задача да събира сведения за османските войски и да ги предава на руското командуване. За осъществяването на тази задача Раковски и неговите другари постъпили като преводачи в турската армия. Тяхната дейност обаче била разкрита и той бил арестуван.

При отвеждането му в Цариград обаче успял да избяга.

През юни 1854 г. организирал чета от 12 души и бродил с нея из Източна Стара планина. Направил опит да се свърже и с руските войски, които по това време били преминали на юг от река Дунав.

През есента на същата година руската армия се прехвърлила във Влашко и Молдава. Раковски се принудил да разпусне четата си и известно време се укривал в Котел. Използвал своя престой в родния си град за написване на мемоари за преживяното от него в цариградския затвор.

По това време написал и първата редакция на поемата си Горски пътник.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име