Полкът с командир подполковник Гено Генов се състои от бронирана, моторизирана, моторизирана артилерийска, моторизирана специална група и обслужващи подразделения.

Танкове Шкода на въоръжение в Бронирания полк 1941

Бронираната група, въоръжена с танкове „Ансалдо-Фиат“, „Викерс-Армстронг“, „Шкода“ и „Рено“, е сведена в две танкови дружини от по три роти.

През 1942 г. численият състав на полка възлиза на 3809 души, от които 165 офицери и 399 подофицери. Голямо внимание се обръща на техническата квалификация на командирския и войнишкия състав, който се обучава в школи и курсове, включително и в немското бойно училище в Ниш.

„Майбах-Т-IV“

С доставените през лятото на 1943 г. от Германия 46 танка „Майбах-Т-IV“ и нова спомагателна техника – мотоциклети, леки и товарни автомобили, влекачи и др., на 1 октомври полкът се развръща в Бронирана бригада.

Лек чехословашки танк LT vz.38, заведен в армията като бойна кола „Прага“.

Към началото на септември 1944 г. той разполага с 97 танка „Майбах-Т-IV“, 36 – „Шкода“ и 10 – „Прага“. На 8 срещу 9 септември участва в овладяването на Министерството на войната, след което се изнася в района на Пирот.

полковник Марин Диков

Движейки се без предварително разузнаване в дефилето между Пирот и Бела паланка на 17 септември челната танкова колона попада на минно поле и противникова засада, в която са унищожени 10 танка „Майбах-Т-IV“.

През първия период на войната срещу Германия (1944) Бронираният полк с командир полковник Марин Диков воюва в Южна Сърбия и Косово при Власотинци, Лесковац и долината на р. Морава, участва в разгрома на 7-ма СС планинска дивизия „Принц Ойген“, в овладяването на Подуево и Вучитрън и в освобождаването на Митровица.

По време на бойните действия с довчерашния съюзник полкът дава 41 убити и загубва 20 танка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име