До 31 март е срокът за плащане на таксата за притежаване на куче в община Търговище. За територията на града тя е 10 лв., а за селата в общината – 5 лв.

Освободени от такса са кастрираните домашни любимци, кучета на инвалиди, както и тези, използвани от Българския червен кръст, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка и други, посочени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съгласно закона, собствениците са длъжни да регистрират любимците си в отдел „Местни данъци и такси“ в тримесечен срок от датата на придобиването им. Кучета, придобити след 31 март, трябва да бъдат декларирани в едномесечен срок в Общината, след което се заплаща и таксата. За да се регистрира в общинската система, кучето трябва да има чип и паспорт. Глобата за липса на микрочип, според закона, е 200 лв.

Към момента броят на декларираните в Общината кучета е 2319, като от началото на годината са вписани 68. В националната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните регистрираните досега са 3385.

Увеличаването на регистрираните кучета в Търговище е резултат на местната кампания за разясняване законовите задължения на стопаните, започнала през 2017 г.  В общинския регистър през 2015 г. са декларирани едва 255 кучета, а през 2016 г. те са 300.

10 000 лв. са събраните средства от таксата за домашни любимци през миналата година. За 2017 г., след старта на масираната кампания, постъпиха малко над 5 000 лв.  от такси.

Припомняме, че събраните суми се използват целево за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета. Благодарение на по-добрата организация по спазване на закона и събиране на средства, през миналата година бяха изградени 26 нови клетки в Общинския приют за безстопанствени животни. Там в момента са настанени малко над 100 кучета. Кастрираните кучета от началото на годината са 100. За 2018 г. те достигнаха близо 500. Заловените и кастрираните са предимно млади животни, което е показателно за ефективността на програмата, отчитат от приюта. От там допълват, че осиновители осигуриха дом на 14 от питомците им тази година и интересът на гражданите, които искат да си вземат домашен любимец, става все по-голям. За предходната година от приюта са изведени 32  животни, които вече си имат стопани.

Община Търговище отново апелира за отговорно отношение, тъй като популацията на бездомните, които скитат по улиците, вече се състои основно от изоставени любимци. Значителна част от животните са от други населени места, в които няма приюти и кучетата се оказват в Търговище, за което Общината многократно сигнализира и търси съдействие. При констатиране на такива случаи гражданите могат да подават сигнали в администрацията и полицията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име