До 30 април е срокът за плащане на местните данъци и такси с 5% отстъпка, припомнят от отдел „Местни данъци и такси“ в Община Търговище.

Гражданите, платили в този срок пълния годишен размер на налозите си върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци, могат да участват и в традиционния жребий на Общината с предметни награди. За целта е необходимо да запазят отрязъка с талона, който ще им бъде предоставен на касите на отдел „Местни данъци и такси“.

Платилите задълженията си дистанционно също могат да се включат в жребия. Удобен за тях начин за получаване на талона могат да посочат на телефон: 0601 68 755.

Призоваваме гражданите да заплащат дължимите суми електронно. Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ”ОББ” АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300; Такса за притежаване на куче: 448013.

Задълженията могат да се плащат и чрез платформите за онлайн банкиране на някои от най-големите банки в страната. Чрез тях дължимите суми се генерират автоматично и не е необходимо посочването на различните кодове за плащане.

Сумите може да се платят също в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси” в Центъра за административно обслужване на Общината. Заплащане може да бъде направено и на касите на Изипей /Easypay/, на уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на „Български пощи” ЕАД.

Справка за дължимия размер на налозите може да бъде получена от отдел „Местни данъци и такси“, на телефон: 0601 68 755.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име