Над 2500 деца и родители са получили услуги за ранно детско развитие по проект „С грижа за теб“. Това бе обявено на заключителната пресконференция по проекта, който се реализира от Община Търговище по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В пресконференцията участваха ръководителят на проекта и секретар на Общината Христалина Халачева, и Миглена Сотирова, директор на Комплекса за здравни и социални услуги в общността (КЗСУО), където бяха реализирани дейностите.

„Осигуряването на специализирани услуги за  развитието на децата, създаването на по-благоприятна среда за тях, подкрепата за семействата винаги са били приоритет за нас. А проектът „С грижа за теб“ бе стъпка именно в посока изпълнението на тази задача“, заяви ръководителят на проекта Христалина Халачева.

В периода от август 2016 г. до септември 2023 г., в рамките на КЗСУО, функционираха два центъра – Център за консултиране, подкрепа и здраве в семейството и Центърът за ранна интервенция за деца с увреждания.

В Центъра за ранна интервенция дейностите включват ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително в домовете им, в детски ясли и градини. Целта е подобряване на достъпа до здравна грижа и предотвратяване на настаняването в специализирани институции. Услугите са предоставяни от различни специалисти, сред които педиатри, логопед, рехабилитатор, специален педагог и психолог.

В Центъра за консултиране дейностите са насочени към формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на готовността на децата за включване в образователната система.

Директорът на КЗСУО Миглена Сотирова разясни, че в рамките на „С грижа за теб“ е проведено и лятно училище за повишаване на училищната готовност на 30 деца от уязвимите групи. Закупени са обучителни и дидактически материали, с цел улесняване усвояването на нови знания. Проведени са здравни детски консултации и дейности по превенция на заболяванията в почти всички малки населени места в общината.

Общата стойност на проекта е 1,78 млн. лв. От тях 1,52 млн. лв. са европейско, а 268 хил. лв. национално съфинансиране.

Краят на проекта не означава край на предоставянето на този вид услуги, увери секретарят на Общината Христалина Халачева. Те ще продължат да се предоставят в КЗСУО. Финансирането за тях обаче вече ще се осигурява от държавата, вместо от програми на Европейския съюз.

Грижата ще е за деца до 18-годишна възраст (включително с увреждания) и техните родители. Ще се предоставят услуги за ранна интервенция, здравно и семейно консултиране, индивидуална педагогическа и психологическа подкрепа. Ще бъдат консултирани и бъдещи родители по отношение на ранното детско развитие, за да се повиши тяхната компетентност.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име