532 души в община Търговище ползват услугите на социален/личен асистент и домашен помощник по програми и проекти, изпълнявани от Общината.

Към началото на февруари 2022 г. най-много са потребителите по механизма за лична помощ – 297 души. Това са: пълнолетни лица с трайни увреждания и с право на чужда помощ; деца с 90 и над 90% степен на увреждане без право на чужда помощ; деца с 50 и над 50% степен на увреждане с право на чужда помощ. В повечето от случаите лични асистенти на потребителите са техни роднини или близки, които работят на трудов договор с Общината.

120 пък са потребителите по проект „Патронажна грижа +“. Те получават подкрепа до 4 часа на ден в изпълнението на ежедневни битови дейности, закупуване и доставка на храна и лекарства, заплащане на битови сметки и други. Потребителите са: хора над 54 г.; лица с увреждания или в невъзможност за самообслужване; поставени под карантина във връзка с COVID – 19. Община Търговище стартира безплатно и по собствена инициатива тази услуга в началото на пандемията. Към момента тя се изпълнява от специално нает и обучен персонал по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Социални асистенти по услугата „Асистентска подкрепа“ пък ползват други 115 души в общината. Услугата включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

Заявления от кандидати за потребители се приемат постоянно в Община Търговище. Подробна информация за посочените услуги е публикувана в сайта на администрацията: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/humanitarian/social.activities/socuslugi

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име