Над 60% е изпълнението на приходната част на бюджета на община Търговище за първото шестмесечие на 2021 г. Това сочи анализът на Дирекция „Бюджет, финанси, местни данъци и такси“, който ще бъде представен пред Общинския съвет на заседанието на 30 септември.

От Дирекцията отбелязват, че традиционно основната част от местните приходи се формира през първото полугодие, когато се заплаща и по-голямата част от местните данъци и такси. През вторите шест месеца от годината нивата на събираемост постепенно спадат.

За сравнение, за същия период на 2020 г., изпълнението на приходната част на бюджета възлиза на близо 40% спрямо уточнения годишен план.

Разликата между двете години се дължи на планирането на бюджета за 2021 г., при което вече са отчетени извънредните обстоятелства, които могат да възникнат вследствие на пандемията.

Към 30 юни 2021 г. уточненият годишен план по бюджета на общината е 72,8 млн. лв., като от тези средства приходите с държавен характер са над 41 млн. лв., а приходите с местен характер – 31 млн. лв.

При разходната част данните показват, че от уточнения план за държавни дейности са изразходвани  16 млн. лв., а от разходите за местни дейности  –  11,5 млн. лв.

Според анализа, посочените данни са показател за спазването на законовите принципи за ефикасност при управлението на  публичния ресурс от страна на Община Търговище.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име