Над 80 участници се включиха в информационния ден по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”, който се проведе на 09.07.2024 г. в Търговище.

Работната среща е в рамките на  кампанията  на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа.

В Търговище се проведе със съдействието на Областния информационен център, който взе участие в представянето на актуалните възможности за подкрепа на малкия бизнес.

Срещата, която се проведе в Община Търговище, откри главният директор на ГД ЕФК г-н Радослав Ризов.  С кратко приветствие към присъстващите представители на управляващия орган и бизнеса се обърна и кметът на Търговище д-р Дарин Димитров, който изрази увереност, че информационната кампания на място ще допринесе за реализирането на повече качествени проектни идеи в интерес на развитието на икономиката и нейната конкурентоспособност.

Експертите от дирекцията  представиха пред присъстващите представители на малкия бизнес, семейните предприятия, такива от творческия сектор и занаятите, възможностите за кандидатстване по процедурата, допустимостта, дейностите, които ще се финансират и други.

Основната ѝ цел е насърчаване на  инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в предприятията, за да се повиши тяхната конкурентоспособност и да се подобри пазарното им присъствие. Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв.

Предприятията могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет.

Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното им представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията.

По процедурата се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г. чрез ИСУН.

Г-н Ризов акцентира и върху устойчивостта на реализираните инвестиции, които подлежат на последващ случаен контрол. Разясни също възможностите за финансиране чрез Фонда на фондовете и различните инструменти, с които той оперира.

В информационния ден се включиха фирми и занаятчии от редица градове от Североизточна България: Търговище, Шумен, Разград, Русе, Варна, Попово, Омуртаг и други.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име