138 323 пространствени кубически метра дърва за огрев са доставили към момента от стопанствата в системата на СИДП на населението. 23 658 домакинства от областите Шумен, Варна, Добрич и Търговище вече са получили заявените от тях количества.

Най-много дърва за огрев са осигурили стопанствата от Шуменско – 47 710 пространствени кубически метра, като тук са изпълнени заявките на 8538 семейства. Най-много дърва за населението са предоставили от ДЛС-Паламара – 17630 кубика, следвани от ДГС-Нови пазар – 9669, ДГС-Шумен – 7587, ДГС-Смядово – 4855, ДГС-Преслав с 6828 и  ДГС-Върбица с 1141 пространствени кубически метра дърва.

На второ място, с 41 886 пространствени кубически метра за 7715 семейства се нарежда Варна, като 12 639 кубика са за областния център, 8709 за подалите заявления към ДГС-Цонево, 8293 от ДГС-Провадия, 6635 от ДЛС-Шерба и 5610 кубически метра от ДГС-Суворово.

23 306 кубика са получили 3874 домакинства на територията на област Добрич. Най-много дърва за огрев са осигурили от ДЛС-Балчик – 10257 кубика, а след тях се нареждат ДГС-Добрич с 4967, ДЛС-Тервел с 4448 и ДГС-Генерал Тошево с 3634 пространствени кубически метра.

3 534 семейства от област Търговище са заявили и платили 25 421 пространствени кубически метра дърва за огрев. Най-много са предоставили от ДГС-Търговище – 12 882 кубика, а ДЛС-Черни Лом и ДГС-Омуртаг са продали на населението съответно 11 191 и 1 348 кубика.

Към момента най-много дърва за населението са доставили от ДЛС-Паламара, ДГС-Търговище, ДГС-Варна и ДЛС-Балчик. Тези четири стопанства са осигурили над 1/3 от дървата за сезон 2023/2024 в Североизточна България.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име