Седем пожара са горели на територията на СИДП през първите шест месеца на годината. Три от тях са в държавните горски територии на ДГС-Варна, два в ДГС-Омуртаг и по един в ДГС-Нови пазар и ДЛС-Балчик. При трите пожара в обхвата на РДГ-Шумен са засегнати 9 декара широколистни гори, а при четирите на територията на ДГС-Варна огънят се е разпрострял върху 108 декара от които 53 са иглолистни култури, а останалите широколистни. Всички пожари са низови.

За същият период на миналата година пожарите са 17, като 4 са на територията на РДГ-Шумен, а 13 на РДГ-Варна. В областите Шумен и Търговище огънят е обхванал 75 декара широколистни гори и сухи треви, а за Варна и Добрич декарите са 72, като 8 са в иглолистни, а 61 декара в широколистни гори.

И към момента продължават проверките съвместно с РДГ, във всички стопанства на СИДП, за справяне със запалванията по време на пожароопасния сезон. Навсякъде са подновени минерализованите ивици, противопожарните автомобили са изправни, а териториалните поделения разполагат с нужното специализирано облекло.

Извършват се и целенасочени проверки около местата за отдих, където се събират много хора, като са поставени нови табели указващи къде може да се пали огън. Във всички стопанства има изготвени графици за дежурства, за да може да се реагира на всеки сигнал подаден на спешен телефон 112.

Заради засушаването и очакваните високи температури през следващите дни от ръководството на СИДП призовават гражданите да не оставят открит огън без надзор, да не палят стърнища и сухи треви, както и да не изхвърлят цигари и запалими отпадъци на открито.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име