Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности, съобщават от РЗИ- Търговище. За периода 01.06 до 08.06.2020г. лицата, поставени под карантина в област Търговище са 2752 , от тях с изтекла карантина – 2562 лица. В момента под наблюдение за областта са 190 лица, разпределени по общини, както следва: Община Търговище – 1369 лица, от тях  с изтекла карантина 1323/ 46 за наблюдение; Община Омуртаг – 575 лица, от тях  с изтекла карантина 500 / 75 за наблюдение; Община Попово – 545 лица, от тях  с изтекла карантина 497 / 48 за наблюдение; Община Антоново –  154 лица, от тях с изтекла карантина 145 / 9 за наблюдение и Община Опака – 109 лица, от тях с изтекла карантина 97 / 12 за наблюдение.

По систематичен здравен контрол са извършени общо 123 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека, в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 40 проверки са по текущ контрол, 83 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.

За констатирани нарушения са направени 22 предписания, от които:

–  19 предписания на собственици на обекти с обществено предназначение за строго спазване на Заповед №РД-01-262/14.05.2020г. в която са уредени противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват от собствениците на обектите;

–  1 предписание до ръководител район Попово за установяване на причините за влошеното качество на водата по микробиологични показатели от централен водоизточник и предприемане на мерки за постигане качеството на водата съответстваща на изискванията;

–  1 за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност в магазин за козметика от общ. Търговище;

–  1 предписание за привеждане на етикетите на козметични продукти към изискванията във фризьорски салон от общ. Търговище.

Съставени са 2 акта, от които:

– 1 за подаване на вода от централното водоснабдяване с влошени микробиологични показатели в община Попово;

– 1 на директор на детска градина от общ. Омуртаг за липса на контрол върху дейностите свързани с осигуряване на безопасна и здравословна среда в условията на ситуация на COVID -19.

Извършени са общо 163 проверки:

– Проверени са 92 обекта с обществено предназначение относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки и 11 лечебни заведения;

–  60 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата  на алкохол на лица под 18 годишна възраст.

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 – Дирекция Надзор на заразните болести.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име