48 възпитателни дела са образувани през 2021 г. във връзка с извършени противообществени прояви или престъпления от малолетни и непълнолетни лица в община Търговище. Това сочи годишният отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

В сравнение с 2020 г. броят на делата е с 10 по-голям, но броят на извършителите продължава да бележи устойчив спад. 56 са децата, извършили противообществена проява през изминалата година. През 2020 г. те са 59, през 2019 г. – 63, а през 2018 г. – 87. За сравнение, през 2005 г., откогато са и най-ранните данни в статистиката, броят на преминалите през комисията е 100.

Непълнолетните извършители преобладават (32), но в сравнение с предходните седем години броят на малолетните (24), преминали през комисията, бележи най-високия си процент – 42,8%. Извършилите повече от една проява през годината са 6 срещу 11 през 2020 г. 8 са те през 2019 г., а 7 – през 2018 г.

Момичетата извършителки са 4 или 7,14% от общия брой. Това е най-малкият им дял от 2009 г. Тогава те са 3 броя или 4,6 % от всички деца, за които е образувано възпитателно дело.

През 2021 г. се отчита и най-малкият брой извършители, участвали в група в последните 16 години. През изминалата година те са 28, а през 2005 г. – 71 броя.

Запазва се тенденцията кражбите да са най-разпространеното деяние. Те са 22. Има още: 5 прояви на унищожаване и повреждане на имущество; 6 на физическа агресия; 2 случая на управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано; 2 случая на нарушаване на противоепидемичните мерки; 2 случая на сексуален кибертормоз, свързан с разпространение на порнографски материали и други.

През 2021 г. са наложени общо 88 възпитателни мерки на децата и 7 на родителите. Няма настанени в социално-педагогически интернат или във възпитателно училище. Няма и обжалвани пред Районния съд възпитателни мерки.

Отчетът на МКБППМН ще бъде разгледан на предстоящото заседание на Общинския съвет на 31 март. Той е публикуван в сайта на Общината: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia31.03.2022

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име