Областният управител г-н Митко Стайков насрочи датите за провеждане на първите заседания на новоизбраните общински съвети в петте общини на територията на област Търговище.

 

Съгласно чл. 32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) всички общински съветници полагат клетва, което се удостоверява с подписването на клетвен лист.

Заседанията ще се проведат, както следва:

Общински съвет – Антоново – 06.11.2019 г., 11:00 часа в заседателната зала на ОбС в административната сграда на общинска администрация;

Общински съвет – Омуртаг – 06.11.2019 г., 14:00 часа в заседателната зала на ОбС в административната сграда на общинска администрация;

Общински съвет – Опака – 07.11.2019 г., 10:30 часа в пленарната зала на Читалище „Пробуда“;

Общински съвет – Търговище – 08.11.2019 г., 9:00 часа в зала „Христо Самсаров“.

Общински съвет – Попово – 08.11.2019 г., 13:30 часа в залата на втория етаж в сградата на община Попово.

Първото заседание на всеки новоизбран общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На същото заседание следва да бъде избран и председател на ОС за мандата2019 – 2023 г.

Общо 117 са членовете на петте общински съвета в област Търговище. Най-многоброен е ОС – Търговище с 33-ма членове, следват общинските съвети в Попово и в Омуртаг с по 29 членове, а с по 13 членове са тези в Антоново и Опака.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Оставете вашия коментар тук:
Въведете име